Josep Termens

Titel Typ Författare År
Kyl- och fryslager för livsmedel 2022
Ventilation i livsmedelsbutiker 2022
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag et al. 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem 2020
Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar 2020
Energiuppföljningsmetoder och verktyg 2019
Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation. et al. 2019
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster 2019
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration 2019
Energiklassning av byggbodar 2019
Effekthantering i lokaler 2017
Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler 2017
Innovativa ventilationssystem förstudie 2016
Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation 2016
Energieffektivisering av Badhus 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag et al. 2016

Vi samverkar med