Energiuppföljningsmetoder och verktyg

Lokalfastighetsägare behöver ha kontroll över energianvändningen i sina fastighetsbestånd, vilket innebär mätning, insamling och analys av data. Det krävs att informationen är tydlig och strukturerad för att kunna identifiera var exempelvis potentialen för energieffektivisering finns och hur organisationen ligger i förhållande till uppsatta energimål.

På uppdrag av Belok har Josep tagit fram en samlad bild över vilka metoder och rutiner som används idag. Han har även analyserat vilka verktyg som finns för energiuppföljning i lokalfastigheter. Som en del av resultatet har ett förslag på kravspecifikation inför upphandling av energiuppföljningsprogram tagits fram. Förstudien har även identifierat utvecklingsbehov i dessa energiuppföljningssystem utifrån synpunkter från användare.

Rapporten hittar du i sin helhet här.
Läs även rapporten Utveckling av energiuppföljningssystem

 

Vi samverkar med