Våra affärsområden

Vi erbjuder en unik kompetens inom områdena byggd miljö, samhälle, industri samt inomhusmiljö.

Kontakt

VD

Per-Erik Nilsson

070-515 24 46

pe.nilsson@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med