Energieffektivisering av Badhus

I Sverige finns idag ca 450 offentliga badhus och de flesta är byggda under 1960- och 1970-talet. Badhus och simhallar är lokalfastigheter med hög energianvändning. För att minska energianvändningen behövs ökad kunskap om energieffektiv teknik i badhus. I denna förstudie har en sammanställning/översikt över hur arbetet med energieffektiva badhus ser ut idag tagits fram och behov av utveckling för att nå längre har identifierats.

Ladda ner rapporten här.

Vi samverkar med