Peter Filipsson

Titel Typ Författare År
Self-Regulating Active Chilled Beams 2020
Modelling of rooms with active chilled beams 2020
High Temperature District Cooling: Challenges and Possibilities Based on an Existing District Cooling System and its Connected Buildings 2020
Performance evaluation of a direct ground-coupled self-regulating active chilled beam system 2020
Kontorshyresgäster ställer tuffa krav på innemiljön 2019
Vätskekopplad värmeåtervinning 2018
Enkät för utvärdering av brukarkomfort 2018
A thermal model of an active chilled beam 2017
Självverkande kylbaffelsystem 2017
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
Innovativa ventilationssystem förstudie 2016
Induction ratio of active chilled beams 2016
Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla 2015
Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning – Energistyrning under byggprocessen 2014
Avvikelser mellan uppmätt och projekterat energibehov 2014
Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus 2013
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus 2013
Ombyggnation med sänkt energibehov 2013
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige 2013
Cost optimal energy efficiency in multifamily houses 2013
Reglerna för Nära-nollenergihus 2013
Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad 2012
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus
Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader 2011
Energikrav för NäraNollEnergibyggnader 2011
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus 2011

Vi samverkar med