Per-Erik Nilsson

Titel Typ Författare År
Smarta stadsdelar 2021
Snabbare digitalisering av bebyggelsen 2020
IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse 2020
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration 2019
Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer 2018
Hinderanalys för energieffektivisering
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter 2018
Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring 2017
Incitamentsavtal för energieffektivisering 2016
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag et al. 2016
Totalprojekt – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring 2013
Normalårskorrigering av energistatistik 2011
Energikrav för NäraNollEnergibyggnader 2011
Achieving the Desired Indoor Climate et al. 2003
Köldmedier 2001
Komfortkyla 2001
God inomhusmiljö 2000
Heating and Cooling Requirements in Commercial Buildings 1994

Vi samverkar med