Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation

Många lokalfastighetsägare har någon typ av storkök i sina lokaler och har upplevt att fettavskiljning är mycket viktigt för fungerande värmeåtervinning. Syftet med denna förstudie var att undersöka vilka lösningar för fettavskiljning och/eller värmeåtervinning i storkök som finns på marknaden, hur de fungerar i praktiken och att undersöka eventuellt behov av utveckling på området.

Gemensamt för alla tillgängliga tekniker är  att underhåll är en mycket viktig aspekt. Det finns även intresse att testa vissa av teknikerna ytterligare och ett demonstrationsprojekt där parametrar som fettbeläggning, drift och underhållsrutiner, luktreduktion, värmeåtervinning följs upp i olika typer av kök vara intressant.

Rapporten ger en överblick över de olika teknikerna för fettavskiljning i storkök samt hur fastighetsägarna upplever de olika teknikerna.

Ladda ner rapporten här.

Vi samverkar med