Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar

På uppdrag av Relivs har CIT Energy Management tagit fram en förstudie.

Förstudien syftar till att identifiera de tekniska, ekonomiska och praktiska förutsättningarna i olika typer av livsmedelsbutiker som behövs för att kunna samverka och ta tillvara på överskottsvärmen som genereras i kylanläggningar.

Ambitionen är att förstudien kommer att lägga grund till ett demonstrationsprojekt där flera aktörer (fastighetsägare, hyresgäster och ev. energibolag) medverkar.

Rapporten hittar du här

Vi samverkar med