Ventilation i livsmedelsbutiker

Om riktlinjer och utveklingsbehov

 

Aktörer i branschen har lyft att det finns energi att spara i livsmedelsbutiker genom optimering av ventilationssystem och menar att större hänsyn bör tas till särskilda
förutsättningar i dessa lokaler. Förstudien syftar därför till att öka kunskapen om ventilation i livsmedelsbutiker, och om möjligheter att sänka energianvändningen och förbättra inomhusmiljön genom förändringar i utformning och drift av dessa system.

Rapporten hittar du här.

Vi samverkar med