Samhälle

Stöd för energi- och klimatstrategiskt arbete i alla typer av organisationer.

Hållbar omställning för framtidens samhälle

Vi hjälper kommuner, regioner, energibolag och andra företag att utveckla och nå sina energi- och klimatmål. Vi bidrar också till myndigheters utveckling av till exempel styrmedel och kunskapsstöd på nationell nivå samt deltar i forskningsnära projekt.

Vi bidrar till den nödvändiga omställningen utifrån ett systemperspektiv. Genom vår expertkunskap inom områden som effektiv energi- och resursanvändning, energinätverk och lokal energisamverkan samt elektrifiering och energilagring tar vi fram kvalificerade beslutsunderlag.

Vi erbjuder:

  • Stöd för utveckling av strategier, handlingsplaner och åtgärder för energi- och klimatomställningen
  • Utredningar och analyser kopplat till energisystemets och transportsektorns omställning
  • Bedömningar och beräkningar av tekniska och organisatoriska åtgärders systemkonsekvenser för energi, ekonomi och miljö
  • Kunskapsstöd för systematiskt energiarbete, resurseffektivisering och energisamverkan mellan verksamheter
  • Ett omfattande nätverk, processledning och utveckling av samverkansprojekt

Kontakt

Ingrid Nyström

070-382 4565

ingrid.nystrom@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med