Industri

Beslutsunderlag och kunskap för industrins energiomställning.

Systemperspektiv på energi och miljö

Med unik kompetens, erfarenhet och vetenskapliga metoder tar vi fram kvalificerade beslutsunderlag och bidrar med kunskap för effektiv och hållbar industriell energi- och resursanvändning.

Vi arbetar både direkt med industrin och med myndigheter, samt är delaktiga i forskningsnära projekt med många aktörer.

Vi sätter industrins klimatomställning – som drivs bland annat via elektrifiering, processintegration, CCS och förnybara råvaror – i systemperspektiv anpassat till kundens behov i det strategiska omställningsarbetet.

Vi erbjuder

  • Energikartläggning och -effektivisering
  • Strategiska beslutsunderlag i omställningsarbete mot en hållbar industriell energi- och resursanvändning
  • Systemkonsekvensanalyser (energi, ekonomi och miljö) av förändringar (tekniska och organisatoriska)
  • Synteser inom teknikområden och av systemförhållanden
  • Vägledning och stöd kopplat till olika regelverk och lagar inom industriell energianvändning
  • Energiledning och energiledningssystem
  • Koordinering av teknikrelaterade samarbeten och kansli
  • Stöd i ansökningsprocesser för forskning och finansiering – exempelvis Industriklivet, Klimatklivet och EU:s Innovationsfond

Kontakt

Roger Nordman

070-601 06 19

roger.nordman@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med