Utveckling av energiuppföljningssystem

I projektet har Belok och BeBo har tillsammans genomfört en behovsanalys. Syftet var att undersöka vilken form av teknikutvecklingsprojekt som som skulle kunna stimulera och skynda på utveckling av nya verktyg och funktionaliteter för energiuppföljning i lokalfastigheter och flerbostadshus. Arbetet bygger på tidigare genomförda förstudier kring energiuppföljningsmetoder och -verktyg i lokaler respektive bostäder.

Efter diskussion med beställare och leverantörer finns det ett tydligt intresse av att gå vidare med en tekniktävling av energiuppföljningssystem. Rapporten visar på underlag och ramar för ett sådant projekt. En tekniktävling ger möjlighet att, påverka leverantörernas utvecklingsplaner så att dessa i högre grad stämmer överens med beställarens behov. En insats i form av en enhetlig kravspecifikation med behov och önskemål från ett stort antal fastighetsägare ses som mycket positiv.

Rapporten hittar du i sin helhet här.
Läs även rapporten Energiuppföljningsmetoder och verktyg

Rapporten är framtagen av Josep Termens och Maria Haegermark här på CIT Energy Management samt Gustaf Grönvall och Emil Andersson från WSP Sverige
Är du intresserad av att höra mer och eventuellt engagera dig i kommande projekt? Hör av dig till Josep Termens.

 

Vi samverkar med