Energiklassning av byggbodar

Idag finns det ca 50 000 – 60 000 byggbodar i Sverige, och de flesta av dessa har begränsade energiegenskaper. Några bodleverantörer har därför börjat att erbjuda olika varianter av nya och mer energieffektiva lösningar. De olika varianterna är dock inte jämförbara och entydiga, utan varje leverantör har sina egna kriterier och sin egen benämning så som ”energibod”, ”miljöbod”, ”lågenergibod”, m.m., vilket medför svårigheter vid kravställning i samband med upphandling.

I projektet har LÅGAN undersökt möjligheter och intresse för att ta fram ett gemensamt energiklassningssystem för byggbodar.

Rapporten hittar du här

Vi samverkar med