Åsa Wahlström

Titel Typ Författare År
Svenskarnas energikunskap – en rikstäckande undersökning et al. 2023
Bättre energirenovering genom regional samverkan 2023
Klimatstegen för drift och förvaltning av befintliga byggnader 2023
Luftkonditionering ingen lösning i framtidens hus 2023
Luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad för småhus 2023
Energieffektivisering av typsmåhus 2023
Topp 15 och 30 procent av de bästa byggnaderna 2022
Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i flerbostadshus 2022
Scenarioanalys med HEFTIG – Potential för energieffektivisering i lokalbyggnader 2022
Analys av primärenergital för de 15 procent bästa småhusen 2022
Energieffektiv byggproduktion 2021
White Paper on good practice in EPC assessment, certification and use et al. 2021
Kompletterande energikrav i byggregler 2020
Krav på IMD i befintliga flerbostadshus och alternativet energieffektivisering 2020
A certification scheme for operation of buildings with well-planned and ambitious environmental improvements 2020
Guidelines with routines and documentation for handling energy requirements within the building process 2020
Not even close to the goals – A ”snapshot” of Swedish property owners’ energy renovation plans 2020
Ekonomiskt stöd för energieffektivisering av flerbostadshus 2020
Green paper on good practice in EPC assessment, certification, and use 2020
D2.4 Development Strategy Plan for the development of next generation EPC schemes et al. 2020
D2.2 Report on EPC best practices et al. 2020
IMD – av värme i befintlig bebyggelse 2020
D2.3 Report on EPC shortcomings and national priority approaches to their resolution et al. 2020
D2.1 Report on local EPC situation and cross-country comparison matrix et al. 2020
IMD – Individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse 2020
Nuläge och framtidsscenarier av renovering av byggnadsbeståndet 2019
Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen 2019
Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn 2019
Building status obtained before renovating multifamily buildings in Sweden 2019
Klimatkrav i byggprocessen – erfarenheter från BeBo & Belok 2019
Energiklassning av byggbodar 2019
Needs of Support for Swedish Property Owners to Implement More Energy 2018
Criteria for Sustainable Buildings in Sweden 2018
Gapanalys avseende byggnadssektorns energieffektivisering och relaterad miljöpåverkan i Västra Götaland 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler – Kompletterande krav 2018
Förstudie: Energikartan 2018
Analys av nära-nollenergikraven i byggregler 2018
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige 2018
Major energy renovations with the Total Concept method 2017
Utredningen om energisparlån – Erfarenhetsbedömning av behov och utformning 2017
Energieffektivsering vid renovering av flerbostadshus, skolor och kontor 2017
Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter 2017
Decision Making Process for Constructing Low-Energy Buildings in the Public Housing Sector in Sweden et al. 2016
Market potential and business opportunities wit the Total Concept method et al. 2016
Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan et al. 2016
Fallstudier HEFTIG 2016
Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet 2016
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige 2016
Building Renovation Challenge, practical approaches et al. 2015
Användarna om nästa version av Miljöbyggnad 2015
Total Concept-for better decision-making about Energy Efficiency Investments in non-Residential Buildings 2015
Analysis of measured data according to SS 820 000 2015
Likheter och skillnader mellan Sveby och ByggaE 2015
Systemgränser byggnaders energiprestanda 2015
Värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus 2015
Byggnads energiprestanda – Använd energi 2014
Rätt och riktigt med fokus på energieffektivisering vid renovering och drift av flerbostadshus 2014
Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus 2014
Technical procurement of of heat recovery systems in existing apartment blocks in Sweden 2013
Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus 2013
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus 2013
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige 2013
Cost optimal energy efficiency in multifamily houses 2013
Fjärrvärmens roll i energiomställningen 2013
Reglerna för Nära-nollenergihus 2013
What is needed for a market breakthrough in the construction of passive houses, and the conversion of existing buildings to passive houses 2012
SS 24 300: A Swedish Standard for Energy Classification of Buildings 2012
Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning et al. 2012
Särskilda mätföreskrifter för energikrav et al. 2012
Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad 2012
Energimärkta Tappvattenarmaturer gör Skillnad et al. 2012
Hållbara energisystemlösningar inom solenergiområdet 2012
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus
Market overview of buildings with low energy use in Sweden 2011
Konferensbevakning av eceee 2011 Summer Study 2011
Is it possible to achieve zero energy demand while rebuilding multi-dwelling buildings? 2011
The Nordic market for climate friendly buildings – status, barriers and opportunities 2011
Utvärdering och framtidsanalys av SolEl-programmet 2011
A market overview of erected low-energy buildings in Sweden 2011
Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader 2011
Energikrav för NäraNollEnergibyggnader 2011
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus 2011
Elanvändning i vardagen 2010
Electricity use in the home 2010
Nordic Analysis of Climate Friendly Buildings et al. 2010
Energiprestandaanalys 10 2010
Trade Introduction of a New Building Code with Requirements for Energy Performance 2010
Lägg energi på rätt sak och uppnå större effektivisering 2010
Många märkningar – men räcker det för att nå energimålen 2009
Förslag till strategisk inriktning på Energimyndighetens program för byggnader med mycket låg energianvändning 2009
Test methods and scheme rules for energy labelling of tap water devices
Förslag till riktlinjer för besiktning vid energideklaration 2009
Bakgrund till ft-SS-24300, Byggnaders energiprestanda -energiklassning 2009
Särskilda mätföreskrifter för energikrav 09 2009
Verifiering av byggnaders energianvändning genom mätning – Handledning 2009
Värmeåtervinningssystem för befintliga flerbostadshus 2009
Svensk kunskapsdatabas för energieffektiva byggnader 2009
FEBY, Kravspecifikation för passivhus 2009
Energiverifikat09 – uppföljning av energikrav under byggprocessen 2009
Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler 2009
PM Uppdatering av miljöbedömnings-programmet EFFem 2008
Energianvändning i flerbostadshus och lokaler –Idag och i nära framtid 2008
Handbook for performing feasibility studies of alternative energy systems 2008
Mätning av kall- och varmvatten i tio hushåll 2008
A Classification of Passive House for Swedish Conditions 2008
Behovsstyrd hybridventilation – mer än förstärkt självdrag 2007
Indata för energiberäkningar i kontor och småhus 2007
Low-energy cooling for improved thermal comfort in offices et al. 2007
SQUARE – A quality assurance management system for retrofitting with good indoor environment and energy efficiency 2007
Standards for collectors and components in the pipeline 2007
Controlled active mass for increased thermal comfort 2007
A voluntary scheme for certification of indoor environment and energy use 2007
Measurements of water use in eight dwellings, by quantity and time 2007
Procedures for Environmental Performance Assessment of Solar Thermal Systems 2007
A Quality Assurance System for Indoor Environment and Energy Use 2006
Demand-controlled hybrid ventilation –an alternative? 2006
Assessment concept for the building design process using the Eco-factor method 2006
Metodjämförelse Energideklarering av småhus 2006
Towards procedures for environmental performance assessment of solar thermal products 2005
Quality assurance of indoor environment and energy use 2005
An Eco-factor method for assessment of building performance 2005
Tappvarmvattenanvändning på hotell et al. 2004
Environmental assessment of energy systems for heating in dwellings 2003
Solar Keymark -High qualitative testing of solar collectors 2003
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 2 2002
Reglerstrategier och beteendets inverkan på energianvändning i flerbostadshus 2001
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 1 2000
Solubility of HFC Refrigerants in Long-Chained Hydrocarbons and Pentaerythritol Esters 1999

Vi samverkar med