Effektivare energianvändning i hela samhället

Vi erbjuder en unik kompetens inom områdena byggd miljö, samhälle, industri samt inomhusmiljö med fokus på energi- och resurseffektivitet.

Event & Nyheter

Friday 31 Mar 2023

Nu är det dags att summera och utbyta erfarenheter från EU-projektet GEAR@SME.

Tuesday 9 May 2023

9-11 maj samlas industri, akademi och beslutsfattare i Göteborg för att diskutera åtgärder, möjligheter och hinder för en energieffektiv industri med noll eller nettonegativa utsläpp.

28-02-2023

”Att industrin ställer om är nödvändigt om vi ska klara klimatmålen.”

27-02-2023

”Att säkerställa bra kvalitet på inomhusmiljön är viktigt för människornas hälsa och välbefinnande.”

Vi jobbar med mätbar effekt

Våra medarbetare kombinerar praktisk erfarenhet med djup teoretisk expertkompetens. På så sätt skapar vi de bästa lösningarna för våra kunder.

Vi samverkar med