Effektivare energianvändning i hela samhället

Vi erbjuder en unik kompetens inom områdena byggd miljö, samhälle, industri samt inomhusmiljö med fokus på energi- och resurseffektivitet.

Event & Nyheter

Tuesday 3 Sep 2024

Nätverket BELOK har i en förstudie kartlagt hur fastighetsägare och projektörer arbetar för att undvika övertemperaturer i lokalbyggnader utan aktiv kyla, såsom äldreboenden och skolor. Under webbinariet presenteras och diskuteras resultatet.

5-07-2024

Per-Erik, som varit företagets VD ända sedan starten 1988 (!), väljer nu att trappa ner och bli ”vanlig konsult”. Därför söker vi en ny VD.

Vi jobbar med mätbar effekt

Våra medarbetare kombinerar praktisk erfarenhet med djup teoretisk expertkompetens. På så sätt skapar vi de bästa lösningarna för våra kunder.

Vi samverkar med