Effektivare energianvändning i hela samhället

Vi erbjuder en unik kompetens inom områdena byggd miljö, samhälle, industri samt inomhusmiljö med fokus på energi- och resurseffektivitet.

Event & Nyheter

Wednesday 29 Nov 2023

Fullmatad dag med inspiration och kunskap om energieffektivisering från Energimyndighetens nätverk BeBo och Belok

Wednesday 6 Dec 2023

Tips och råd till nya projektgenomförare.

17-11-2023

Välkommen med din ansökan senast 10 december!

8-11-2023

En rikstäckande undersökning om svenskarnas energikunskap publiceras idag.

Vi jobbar med mätbar effekt

Våra medarbetare kombinerar praktisk erfarenhet med djup teoretisk expertkompetens. På så sätt skapar vi de bästa lösningarna för våra kunder.

Vi samverkar med