Effektivare energianvändning i hela samhället

Vi erbjuder en unik kompetens inom områdena byggd miljö, samhälle, industri samt inomhusmiljö med fokus på energi- och resurseffektivitet.

Event & Nyheter

Wednesday 24 Apr 2024

”Empowering all: Gender in policy and implementation for achieving transitions to sustainable energy.” Slutredovisning från ett internationellt samarbetsprojekt med paneldiskussion och workshop kring forskningsresultat och framtid.

Tuesday 21 May 2024

Chalmers, CTCB-I och R3-Nordic anordnar Cleanroom Testing and Certification Course 2024 21-23 maj i Göteborg.

8-02-2024

Bäst betyg i förnyad konkurrensutsättning.

31-01-2024

”CIT Renergy bidrar på riktigt till industrin omställning, och det känns bra att både utveckla näringslivet och samtidigt skapa ett bättre samhälle för framtida generationer.”

Vi jobbar med mätbar effekt

Våra medarbetare kombinerar praktisk erfarenhet med djup teoretisk expertkompetens. På så sätt skapar vi de bästa lösningarna för våra kunder.

Vi samverkar med