Effektivare energianvändning i hela samhället

Vi erbjuder en unik kompetens inom områdena byggd miljö, samhälle, industri samt inomhusmiljö med fokus på energi- och resurseffektivitet.

Event & Nyheter

8-02-2024

Bäst betyg i förnyad konkurrensutsättning.

31-01-2024

”CIT Renergy bidrar på riktigt till industrin omställning, och det känns bra att både utveckla näringslivet och samtidigt skapa ett bättre samhälle för framtida generationer.”

Vi jobbar med mätbar effekt

Våra medarbetare kombinerar praktisk erfarenhet med djup teoretisk expertkompetens. På så sätt skapar vi de bästa lösningarna för våra kunder.

Vi samverkar med