Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration

Öppna fil:

CIT Energy Management har på uppdrag av energimyndigheten tagit fram en vägledning för att ge förslag till hur man kan planera och samordna kartläggningsarbetet för att uppfylla de två lagstiftningarna om Energideklaration för byggnader och om Energikartläggning i stora företag.

 

Vi samverkar med