Projekt

Ett urval av våra pågående och genomförda projekt.
Vill du veta mer - kontakta projektledarna!

På uppdrag av Nordic Energy Research tog CIT Industriell Energi under våren 2022 fram en rapport som ska ge stöd till såväl beslutsfattare som aktörer inom forskning och innovation, i syfte att hitta nya samarbeten inom Clean Energy Technology mellan Baltikum och Norden.

Projektet har undersökt vilka möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för klimatomställning (med särskilt fokus på CCS/CCU, men även för exempelvis vätgas) samt vilka hinder och strategier som finns för att de västsvenska aktörerna ska kunna ta del av tillgängliga medel

Kostnads- och riskfördelning mellan nyckelaktörer för fossiloberoende långväga godstransporter på väg.

Utveckling av Energideklarationer för att tydligare visa möjligheter vid omfattande renoveringar.

Ökad samverkan samt kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt, för energieffektiv och renovering.

Utbildning som främjar byggande och renovering för fler lågenergibyggnader.

Utveckling av Totalmetodiken i Norra Europa

Vi samverkar med