Kyl- och fryslager för livsmedel

Det finns stor potential för att minska tillförd el genom att optimera kylsystem och använda energieffektiv belysning, men det finns även betydande potential i att ta tillvara
på den överskottsvärme som kylsystemen producerar.

Nätverket Relivs har tidigare fokuserat på livsmedelsbutiker och storkök, men då kyl- och fryslager också är energiintensiva verksamheter som hanterar livsmedel utförs denna förstudie riktat mot dessa. Förstudien har finansierats inom Relivs av Energimyndigheten och har genomförts av Christoffer Alm och Josep Termens på CIT Energy Management.

Läs rapporten här.

Vi samverkar med