Nyheter

Fortsatt förtroende att koordinera Belok och LÅGAN

Bäst betyg i förnyad konkurrensutsättning.

8-02-2024

Fortsatt förtroende att koordinera Belok och LÅGAN

Bäst betyg i förnyad konkurrensutsättning.

31-01-2024

Roger Nordman ny affärsområdeschef för Industri

”CIT Renergy bidrar på riktigt till industrin omställning, och det känns bra att både utveckla näringslivet och samtidigt skapa ett bättre samhälle för framtida generationer.”

13-12-2023

Lärdomar från att bygga laddstationer för tunga transporter

God framförhållning och välorganiserat genomförande är viktiga framgångsfaktorer.

7-12-2023

Resurseffektiv och smart bebyggelse i fokus på konferens

29 november höll Energimyndighetens nätverk BeBo och Belok sin årliga resultatkonferens, där nätverken presenterade det senaste kring teknik, innovation och hållbarhetsstrategier inom energieffektivisering.

17-11-2023

Är du vår nya affärsområdeschef för Industri?

Välkommen med din ansökan senast 10 december!

8-11-2023

Vad kan svenskarna om energi?

En rikstäckande undersökning om svenskarnas energikunskap publiceras idag.

13-10-2023

Nordiska vätgaskluster viktiga för framtidens energisystem

Vätgas spås få stor betydelse i ett framtida energisystem med noll-utsläpp. Det nystartade projektet ”Nordic Hydrogen Hubs – Roadmaps towards 2030 and 2040 (NordicH2ubs)” ska genomföra fallstudier för att visa på hur man kan skapa nordiska vätgaskluster och vilken påverka det får på energisystemet.

12-10-2023

Stort intresse för exjobb inom energi

Exjobbsmässan ”Master Thesis Fair – Energy” som hölls 10 oktober på Chalmers lockade många – inte minst till vår monter.

25-09-2023

Tävlingen ”Energiuppföljnings-system för fastighetsägare” avgjord

Den 14 september blev Momentum Software vinnare i Fastighetsägarnas tekniktävling ”Energiuppföljningssystem för fastighetsägare”. Priset delades ut på FastighetsMässan i Göteborg.

12-09-2023

Avfall – problemmaterial eller värdefull råvara?

I en ny studie som genomförs på uppdrag av Nordiska arbetsgruppen för miljö och ekonomi (NME) tar vi pulsen på avfallsförbränningssektorn i de nordiska länderna.

29-06-2023

Är du vår nya konsult inom energi och miljö?

26-05-2023

Ny möjlighet till CTCB-certifiering av renrumskontrollanter

Anmälan till höstens certifieringskurser är nu öppen

3-04-2023

Sök forskningsstipendiet Hectors Hållbara Hus

28-02-2023

Så kan industrin nå noll eller negativa växthusgasutsläpp

”Att industrin ställer om är nödvändigt om vi ska klara klimatmålen.”

27-02-2023

Mari-Liis Maripuu ny affärsområdeschef för Inomhusmiljö

”Att säkerställa bra kvalitet på inomhusmiljön är viktigt för människornas hälsa och välbefinnande.”

24-02-2023

Lars Ekberg blir biträdande Professor vid avdelningen för installationsteknik

14-02-2023

CIT Renergy – en stark aktör i energiomställningen

Vid årsskiftet fusionerades Chalmers Industritekniks båda dotterbolag CIT Energy Management och CIT Industriell Energi under det nya namnet CIT Renergy. Tillsammans blir vi ett ännu starkare stöd i energiomställningen för företag, myndigheter och branschorganisationer.

6-02-2023

Bidra till ett specialnummer av the International Journal Energies

This special issue of the International Journal Energies will focus on Indoor Climate Technology for Health and Comfort in Energy Efficient Building

27-01-2023

Framtidens energideklarationer på Energideklarationsdagen

Den 26 januari hölls den årliga konferensen Energideklarationsdagen med SIFU som arrangör. CIT Renergy medverkade med en presentation på temat Framtidens Energideklarationer och gav en summering av Horizon2020-projektet QualDeEPC.

13-12-2022

Nytt Formas-projekt ska ge ren luft i operationsrum

4-10-2022

Tekniktävling Energiuppföljningssystem är ingång

Missa inte din chans att delta i Tekniktävlingen om Energiuppföljningssystem

23-09-2022

Lars Ekberg inbjuden att tala i Washington DC

Lars Ekberg, var en av ca 16 speciellt inbjudna talare på konferens om corona i Washington DC.anordnad av Johns Hopkins Universitetet.

21-01-2022

Vilket primärenergital har de 15 % bästa byggnaderna?

På uppdrag av Fastighetsägarna Sverige har vi tagit fram uppgifter om vilka byggnader som räknas som de 15 procent bästa i Energiprestanda i enlighet med definitionen i EUs taxonomiförordning.

10-06-2021

Utdelning av Stora Inneklimatpriset

Årets vinnare av Stora Inneklimatpriset är….

5-05-2021

Möjlighet att göra karriär hos oss!

Vi är ett framstående konsultföretag som länge varit verksamt inom områdena bebyggelsens energieffektivisering och inneklimat. Nu utvecklas vi vidare och kompletterar vårt erbjudande med området bebyggelsens belastning på den yttre miljön.

30-04-2021

Stort intresse för Hållbar renovering i samverkan

29-04-2021

SCANVAC webinarium om COVID-19 och ventilation

Se webinariet sin helhet.

14-04-2021

Vi medverkar i konferensen Cold Climate HVAC & Energy

Den 20e till 21e april hålls konferensen Cold Climate HVAC & Energy online från Tallinn.

11-03-2021

Klimatsmart renovering – nya tillfällen att gå vår populära distanskurs

Lär dig mer om hur du maximerar din affärsmodell genom fördjupade kunskaper om lönsam energieffektivisering.

22-02-2021

Ventilationens inverkan på smittspridning inomhus

Projekt med avsikten att samla kunskap om metoder för begränsning av risken för spridning av viruset SARS-CoV-2 och andra smittämnen inomhus.

17-12-2020

Läs det senaste från QualDeEpC

Nu finns vårt andra nyhetsbrevet ute.

27-10-2020

Publikation om elektrostatiska luftrenare

Översiktligt för teknikområdet elektrostatiska luftrenare, som ibland används för att reducera förekomsten av luftburna partiklar i inomhusluft.

Vi samverkar med