Byggd miljö

Från den enskilda byggnaden till det nationella beståndet med framtiden i fokus.

Med byggnadens och byggprocessens energi- och resurseffektivitet i fokus

Vi hjälper myndigheter, branschorganisationer och företag inom bygg- och fastighetssektorn med energi- och klimatrelaterade uppdrag som berör den bebyggda miljön. Det innefattar stöd vid nyproduktion, drift och underhåll, ombyggnad- och renovering samt energieffektiva byggprocesser.

Vi har erfarenhet av att genomföra avancerade analyser för enskilda småhus, flerbostadshus och lokaler såväl som för hela byggnadsbeståndet.

Vi erbjuder:

  • Energibesiktning och energikartläggning
  • Marknadsanalyser
  • Innovationsutredningar
  • Analyser kopplade till byggnadssektorns omställning
  • Kravformulering
  • Verifiering
  • Totalprojekt
  • Stöd vid utformning av energistrategier
  • Stöd vid certifiering
  • Ledning och koordinering nätverk

Kontakt

Åsa Wahlström

076-769 93 66

asa.wahlstrom@chalmersindustriteknik.se

Vi samverkar med