Josep Termens

Titel Typ Författare År
Ventilation i livsmedelsbutiker 2022
Vägledning för samordning av EKL och Energideklaration 2019
Vägledning för energikartläggning i handelsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i fastghetsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag et al. 2016
Vägledning för energikartläggning i Bygg- Anläggnings- och Installationsföretag et al. 2020
Utveckling av energiuppföljningssystem 2020
Utveckling av avloppsvärmeväxlare för lokalfastigheter 2020
Samverkan för värmeåtervinning från livsmedelsbutikers kylanläggningar 2020
Mätmetodik för provning av fettreduceringssystem i storköksventilation. et al. 2019
Kyl- och fryslager för livsmedel 2022
Innovativa ventilationssystem förstudie 2016
Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation 2016
Energiuppföljningsmetoder och verktyg 2019
Energiklassning av byggbodar 2019
Energieffektivisering av Badhus 2016
Energieffektiva tappvarmvattensystem i lokaler 2017
Effekthantering i lokaler 2017
Befintliga samverkansformer mellan fastighetsägare och hyresgäster 2019

Vi samverkar med