Artikel

Titel Typ Författare År
Ventilationsfilter och ultrafina partiklar 2013
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
Självverkande kylbaffelsystem har utvärderats 2018
Självverkande kylbaffelsystem 2017
Självreglerande kylbafflar ger bra inomhusklimat 2020
Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning. 2013
Många märkningar – men räcker det för att nå energimålen 2009
Major energy renovations with the Total Concept method 2017
Luftkvalitet i bilkupéer: PM2.5 and ultrafine particles in passenger car cabins in Sweden and northern China—the influence of filter age and pre-ionization et al. 2020
Luftkonditionering ingen lösning i framtidens hus 2023
Lägg energi på rätt sak och uppnå större effektivisering 2010
Kombinera solcells – installation med takunderhåll för bättre lönsamhet 2020
Is it possible to achieve zero energy demand while rebuilding multi-dwelling buildings? 2011
Inomhusklimat handlar om ventilation och materialval 2009
Demand controlled ventilation (DCV) for better IAQ and Energy Efficiency 2011
Decision Making Process for Constructing Low-Energy Buildings in the Public Housing Sector in Sweden et al. 2016
A market overview of erected low-energy buildings in Sweden 2011
10 punkter som styr inomhusluften 2017

Vi samverkar med