Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning.

För några år sedan hörde Swegon Air Academy talas om en känd hamburgerkedja som renoverade en av sina restauranger i Stockholm. Då installerades ett FTX-aggregat tillsammans med en ozongenerator som skulle sänka kostnaden för att rensa frånluftskanalen från fett och för att skydda luftbehandlingsaggregatet. Hur skulle ozonet påverka luftens innehåll av föroreningar? Vad kunde man lära sig inför nästa installation med ozon?

Artikel finns i Energi & Miljö, 2013 nr 6-7 sid  52-54

Vi samverkar med