Termisk komfort med självverkande kylbafflar

I denna artikel presenteras det termiska klimatet i en kontorsbyggnad med självverkande kylbafflar. Resultatet visar att skillnaderna mot ett traditionellt styrt kylbaffelsystem är mycket små.

Artikel finns i Energi & Miljö nr 6–7, 2017 sid 40-42

Vi samverkar med