Lars Ekberg

Titel Typ Författare År
Inspection of ventilation systems 2021
Study of the measured and perceived indoor air quality in Swedish school classrooms et al. 2020
Electrostatic Precipitators as an Indoor Air Cleaner et al. 2020
Luftkvalitet i bilkupéer: PM2.5 and ultrafine particles in passenger car cabins in Sweden and northern China—the influence of filter age and pre-ionization et al. 2020
Anpassning av luftflöden – demonstrationsexempel från vårdsektorn et al. 2019
Vätskekopplad värmeåtervinning 2018
ElectriCity Indoors 2018
10 punkter som styr inomhusluften 2017
SWESIAQ-modellen et al. 2017
Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem et al. 2017
Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring 2017
Winter thermal comfort and indoor air quality in Swedish grade school classrooms, as assessed by the children 2016
Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens kvalitet 2016
Performance of Ionizer Assisted Air Filtration, Part 2 2015
Metodik för utredning av ventilationsfunktion 2015
Indoor air quality in passive and conventional new houses in Sweden 2015
Ionizer Assisted Air Filtration for Collection of Submicronand Ultrafine Particles 2015
Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla 2015
Ozone treatment of extract air from a restaurant kitchen with heat recovery 2013
Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning. 2013
Performance of Ionizer Assisted Air Filtration 2013
Intermediate air filters for general ventilation applications: An experimental evaluation of various filtration efficiency expressions. 2013
Ventilationsfilter och ultrafina partiklar 2013
Effect of Air Cleaning Technologies in Conjunction With the Use of Rotary Heat Exchangers in Residential Buildings 2013
R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav 2013
Totalprojekt – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring 2013
Installation av värmeåtervinning i kombination med tilläggsisolering av fasad 2012
Inomhusklimat handlar om ventilation och materialval 2009
Removal of ultrafine particles by ventilation air filters 2009
Ultrafine particles produced by ozone/limonene reactions in indoor air under low/closed ventilation conditions 2008
Air Cleaning Technologies – Function requirements and energy efficiency 2008
ByggaBoDialogen 2006
R1 – Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav 2006
Achieving the Desired Indoor Climate et al. 2003
Energieffektivitet 2002
Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem – Del 1 2000
Airborne contaminents in office buildings 1994

Vi samverkar med