Luftkonditionering ingen lösning i framtidens hus

Åsa Wahlström är inte bara affärsområdeschef för Byggd miljö hos oss – hon är även adjungerad professor vid Lunds Tekniska Högskola.

Där forskar hon om hur man kan minska byggnaders utsatthet för solvärme och därmed se till att husen inte värms upp så mycket under varma sommardagar.
Läs artikeln i tidningen Extrakt.

Vi samverkar med