Självverkande kylbaffelsystem

Denna artikel beskriver kylbaffelsystem utan individuell rumsreglering och den avvägning mellan köldbärartemperatur och värmeöverförande yta som måste göras vid dimensionering och drift.

 Artikeln finns publicerad i Energi & Miljö nr 5, 2017 sid 44-6

Vi samverkar med