Självverkande kylbaffelsystem har utvärderats

  • Utgivare: Svensk Byggtjänst
  • År: 2018
  • Typ:

Forskare har undersökt hur så kallade självverkande kylbaffelsystem fungerar, för att kunna optimera dimensioneringen och driften av dem. Bland annat har en ny teoretisk modell av en kylbaffel tagits fram.

Artikeln har publicerats av Svensk Byggtjänst. Läsa artikeln här

Vi samverkar med