10 punkter som styr inomhusluften

Artikeln behandlar inomhusluftens kvalitet som begrepp och tar upp svårigheterna att tydligt definiera god luftkvalitet och att mäta luftkvalitet. Dels behandlas myndigheternas krav och råd, dels andra riktlinjer.

Artikel finns i Energi & Miljö, 2017 nr 10, sid 40-42

Vi samverkar med