Mari-Liis Maripuu

Titel Typ Författare År
Kompletterande energikrav i byggregler 2020
Krav på IMD i befintliga flerbostadshus och alternativet energieffektivisering 2020
Vidareutveckling av BeBos lönsamhetskalkyl 2018
Totalmetodiken – kvalitetssäkring av konsulter 2018
Major energy renovations with the Total Concept method 2017
Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter 2017
Totalmetodikens verktygslåda 2017
Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring 2017
Market potential and business opportunities wit the Total Concept method et al. 2016
Total Concept-for better decision-making about Energy Efficiency Investments in non-Residential Buildings 2015
Totalprojekt – Handbok för genomförande och kvalitetssäkring 2013
Demand controlled ventilation (DCV) for better IAQ and Energy Efficiency 2011
Demand Controlled Ventilation (DCV) Systems in Commercial Buildings 2009
Energy savings by installing variable air volume systems (VAV) in existing office buildings 2004

Vi samverkar med