Kombinera solcells – installation med takunderhåll för bättre lönsamhet

Erfarenheter med fokus på FFU och entreprenader
Öppna fil:

De senaste åren har utvecklingen för solcellsinstallationer varit väldigt positiv och förväntas fortsätta så. Utvecklingen har fört med sig att det finns bättre kunskap om solcellsanläggningar hos fastighetsägare, mer hjälpmedel i form av handböcker och mallar för förstudier och förfrågningsunderlag och mer erfarna konsulter och entreprenörer, vilket till del kompenserar för att nuvarande investeringsbidrag sänks eller försvinner.

Artikeln beskriver allmänna och specifika aspekter på anläggningar som uppförts eller ska uppföras på befintliga flerbostadshus i samband med takunderhåll-/renovering. En planerad samordning med rätt förutsättningar kan innebära ett bättre slutresultat och en förbättrad lönsamhet.

Artikeln har publicerats i Husbyggaren nr 4. och kan även läsas på husbyggarens hemsida

Vill du veta mer? Kontakta Maria Haegermark 

Vi samverkar med