Artikel

Titel Typ Författare År
Luftkonditionering ingen lösning i framtidens hus 2023
Kombinera solcells – installation med takunderhåll för bättre lönsamhet 2020
Självreglerande kylbafflar ger bra inomhusklimat 2020
Luftkvalitet i bilkupéer: PM2.5 and ultrafine particles in passenger car cabins in Sweden and northern China—the influence of filter age and pre-ionization et al. 2020
Självverkande kylbaffelsystem har utvärderats 2018
Major energy renovations with the Total Concept method 2017
10 punkter som styr inomhusluften 2017
Självverkande kylbaffelsystem 2017
Termisk komfort med självverkande kylbafflar 2017
Decision Making Process for Constructing Low-Energy Buildings in the Public Housing Sector in Sweden et al. 2016
Ozonbehandling av frånluft i restaurangkök med värmeåtervinning. 2013
Ventilationsfilter och ultrafina partiklar 2013
Is it possible to achieve zero energy demand while rebuilding multi-dwelling buildings? 2011
A market overview of erected low-energy buildings in Sweden 2011
Demand controlled ventilation (DCV) for better IAQ and Energy Efficiency 2011
Lägg energi på rätt sak och uppnå större effektivisering 2010
Många märkningar – men räcker det för att nå energimålen 2009
Inomhusklimat handlar om ventilation och materialval 2009

Vi samverkar med