Catrin Heincke

Titel Typ Författare År
Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn 2019
Systemgränser byggnaders energiprestanda 2015
Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer på byggnader 2015
Energianvändning under byggtiden 2014
Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus 2013
Kostnadsoptimal energieffektivisering av befintliga flerbostadshus 2013
Ombyggnation med sänkt energibehov 2013
Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige 2013
Informationsskrift om energi- och miljömärkningssystem tillgängliga i Sverige 2013
Cost optimal energy efficiency in multifamily houses 2013
Grönt helt enkelt/Simply GREEN 2012
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus
Marknadsöversikt av uppförda lågenergibyggnader 2011
Normalårskorrigering av energistatistik 2011
Energikrav för NäraNollEnergibyggnader 2011
Konsekvensanalys av NNE-krav för befintliga flerbostadshus 2011

Vi samverkar med