Ombyggnation med sänkt energibehov

Öppna fil:

Stora delar av det befintliga beståndet av flerbostadshus har dålig energiprestanda och står dessutom inför ett omfattande renoveringsbehov. Det är ett utmärkt tillfälle att i samband med upprustning sänka energibehovet i dessa byggnader.

Exemplen i broschyren från LÅGAN-programmet visar tydligt att det är möjligt och hur man kan gå tillväga. Låt dig inspireras!

 

Vi samverkar med