Vätskekopplad värmeåtervinning

Vätskekopplad värmeåtervinning erbjuder stor energibesparingspotential. Med vätskekopplad värmeåtervinning är det möjligt att återvinna värme i betydligt fler byggnader än med andra alternativ. Men systemen har en jämförelsevis låg temperaturverkningsgrad och det är dessutom mycket som ska stämma för att de ska fungera optimalt. I denna förstudie ges förslag på fortsättningsprojekt som ska leda till bättre prestanda i både befintliga och nya system.

Ladda ner rapporten här

Vi samverkar med