Utvärdering av överordnad styrning av ventilation, värme och kyla

Utvärdering av nytt styrsystem i modern kontorsbyggnad
Öppna fil:

I denna studie görs en opartisk utvärdering av ett överordnat styrsystem för ventilation, värme och kyla. Det är annars vanligt att företag lovordar sina produkter och tjänster utan att de utvärderats opartiskt. Utvärderingen gjordes med avseende på energibesparingspotential, inverkan på inneklimat och förenklad fastighetsdrift. Inneklimatet utvärderades genom en enkätstudie.

 

Med det överordnade styrsystemet förbättrades byggnaden från energiklass C till B (BBR22). Den specifika energianvändningen sjönk från 66 till 37 kWh/m2år. Värmebehovet är normalårskorrigerat men inte kylbehovet som påverkats av att sommartemperaturerna var lägre under perioden med det överordnade systemet. Verksamhetselbehovet var högre under perioden med det överordnade styrsystemet. En stor del av besparingen beror på nattavstängning av ventilationen. Innemiljökrav uppfylldes både med och utan det utvärderade systemet. Problem i form av mätbortfall, byte av driftspersonal, driftsproblem för värmeåtervinning och värmepump försvårade utvärderingen.

 

Rapporten visar besparingspotential och innemiljökonsekvenser av detta överordnade styrsystem.

 

 

Vi samverkar med