Möjligheter till samordning av EKL och Energideklarationer

Öppna fil:

Vid införandet av Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag (EKL) kom ett antal större fastighetsföretag att omfattas av denna som egna företag eller som del av koncerner. Sedan tidigare omfattas i princip alla fastighetsägare av Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader (EPBD). I denna studie görs en genomlysning av dels frågan om hur genomförande av de två lagkraven kan samordnas, dels frågeställningar om hur betydande energianvändning vid EKL kan definieras för företag som äger fastigheter. I studien har de två regelverken gåtts igenom och bildat bas för analysen, tillsammans med intervjuer och enkätundersökningar från företag som omfattas av båda lagstiftningarna. Även definition av ”betydande energianvändning” som återfinns för EKL för fastighetsägande företag analyseras.

 

Vi samverkar med