Användarna om nästa version av Miljöbyggnad

Öppna fil:

Miljöbyggnad är system för miljöcertifiering av byggnader inom energi, inomhusmiljö och material. Det används för bostäder och lokalbyggnader vid nyproduktion, ombyggnad och befintliga. Utan att ändra på innehåll i sak har manualer och instruktioner, som övertogs av föreningen Miljöklassad byggnad 2011, bearbetats och kompletterats med hjälpmedel som anvisningar för redovisning, stöddokument, beräkningsverktyg mm tagits fram för att fungera
i stordrift och som certifiering istället för klassning. Certifiering innebär tredjepartsgranskning av handlingar som styrker sökt miljöbetyg.

Miljöbyggnad har nu varit i drift för certifiering i dryga fyra år och blivit det dominerande sättet att miljöcertifiera i Sverige. Syftet med denna del av utvärderingen var att inhämta användarnas erfarenheter och synpunkter på Miljöbyggnad i sak och metod. Resultatet ska användas i planeringen av utvecklingsarbetet med Miljöbyggnad 3.0 vad gäller till exempel vilka ämnesområden som ska analyseras och vilken storlek som användarna anser att Miljöbyggnad ska ha.

Vi samverkar med