Vägledning för energikartläggning i stora företag

Inför energikartläggningen 2020-2023
Öppna fil:

Den här vägledningen riktar sig till stora företag med fastighetsverksamhet och fastighetsföretag, och beskriver ett arbetssätt för att genomföra energikartläggning som krävs enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.

Vägledningen har tagits fram av CIT Industriell Energi och CIT Energy Managmenet på uppdrag av Energimyndigheten

Vi samverkar med