Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL
Öppna fil:

Vägledning beskriver ett arbetssätt för att ta fram den energikartläggning som krävs enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL. Syftet med vägledningen är att stödja genomförandet av en kostnadseffektiv energikartläggning som identifiera kostnadseffektiva åtgärdsförslag. Vägledning riktar sig främst till de personer som ska genomföra energikartläggning i företag med fastighetsverksamhet.

Vägledningen är framtagen av CIT Energy Management med stöd av CIT Industriell Energi och i dialog med branschaktörer samt certifierade energikartläggare på uppdrag av Energimyndigheten.

Ar du frågor om vägledningen eller energikartläggning i stora företag kan du kontakta Karin Glader

Vi samverkar med