Snabbare digitalisering av bebyggelsen

Strategi och rekommendationer

Åt Belok har vi tagit fram en förstudie med strategi och rekommendationer inför den allt snabbare digitalisering av bebyggelsen

Förstudiens huvudsakliga mål har varit att hjälpa fastighetsägare att förstå och orientera sig med avseende på hur data från byggnader kan göras tillgängliga för digitalisering av verksamheter och energianvändning. Ett annat mål har varit att sondera fram ramar för demonstrationsprojekt där några fastighetsägare får införa, prova och utvärdera lämpligt koncept i någon eller flera av sina byggnader.

Förstudien hittar du här

 

 

Vi samverkar med