Smarta stadsdelar

En förstudie om bl.a. goda exempel, hinder, lösningar, affärsmodeller och förslag på följeforskning

I Sverige och internationellt planeras och uppförs just nu smarta stadsdelar på många ställen. Begreppet är i ropet och används oftast för att beskriva stadsdelar som byggs eller görs om för att bland annat bidra till ökad resurshushållning, hållbarhet och livskvalitet.

I förstudien görs en intervjustudie med nyckelpersoner för tre goda exempel på smarta stadsdelar: Ruggedised i Umeå, Härbärget i Malmö och Ready i Växjö. Exemplen är bl.a. valda för att de representerar olika perspektiv och faser med avseende på byggnadstyper, ombyggnad/nybyggnad samt driftsatt/projekterat. Intervjustudien och den tillhörande faktasammasanställningen utgör förstudiens ryggrad eftersom den bl.a. belyser erfarenheter, hinder, affärsmodeller, innovationer och exempel på samarbeten.

Rapporten har tagits fram av Daniel Olsson och Per-Erik Nilsson på uppdrag av Belok.
Du hittar den i sin helhet här.

Vill du veta mer kontakt Daniel Olsson.

Vi samverkar med