Skillnad mellan beräknad och verklig energianvändning – Energistyrning under byggprocessen

Öppna fil:

I denna rapport undersöks vilka faktorer som är avgörande för att en byggnad ska leva upp till dess på förhand beräknade energiprestanda.
Det konstateras att sannolikheten ökar något om man har en medveten uppföljning av energifrågan under byggprocessen.

Vi samverkar med