Särskilda mätföreskrifter för energikrav

Öppna fil:

De mätkraven ansluter till ENERGIKRAV 09 och är avsedda för verifiering av avtalat energikrav med uppmätt energiprestanda i färdig byggnad med golvarea Atemp överstigande 100 m2. Mätföreskrifterna gäller för byggnadens uppmätta energiprestanda, dvs. mätning av byggnadens specifika energianvändning och korrigering med avseende på normalår och byggnadens brukande.

Mätföreskrifterna i denna rapport är en uppdatering av de mätkrav som lanserades 2009.

Vi samverkar med