Sammanställning av lågenergibyggnader i Sverige

Öppna fil:

LÅGAN har tidigare (2011 och 2013) publicerat två sammanställningar över hur många lågenergibyggnader det då fanns i Sverige. I takt med att det ständigt ställs högre krav på effektiv energianvändning har utvecklingen av lågenergibyggnader i Sverige gått framåt. För att fånga denna utveckling har LÅGAN programmet genomfört en ny sammanställning över lågenergibyggnader byggda till och med 2015 samt planerade 2016.

Följande rapport sammanställer lågenergibyggnader från tidigare sammanställningar tillsammans med nya inrapporterade byggnader.

Rapporten har finansierats inom LÅGAN av Energimyndigheten och har genomförts av Mona Norbäck och Åsa Wahlström på CIT Energy Management.

 

Vi samverkar med