Reglerstrategier och beteendets inverkan på energianvändning i flerbostadshus

Öppna fil:

Rapporten är framtagen i forskningsprogrammet EFFEKTIV.

Rapporten innehåller en simuleringsstudie för att belysa hur olika kombinationer av reglerstrategier och beteenden tillsammans påverkar energianvändningen i ett flerbostadshus. Studiens viktigaste slutsats är att de boende inte har möjlighet att påverka alla faktorer som inverkar på energianvändningen. Faktorer med stor inverkan är lägenhetens orientering och val av radiatorernas framledningstemperatur. Av de faktorer de boende har inflytande över, framkom att system med maxbegränsade radiatortermostater tål ogynnsam fönstervädring bäst, medan system med reglerande radiatortermostater kan dra nytta av höga internlaster.

 

 

Vi samverkar med