Kylsystem i vårdlokaler

Öppna fil:

The Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) är ett internationellt nätverk för hållbar sjukvård. Ett av nätverkets arbetsområden är att på uppdrag av Energimyndigheten arbeta med att sprida innovationer och lösningar från svensk sjukvård internationellt. Uppdraget utförs bland annat genom satsningen Nordic Know-How som kombinerar rapporter med seminarier.

CIT Energy Management har, via BELOKS fördjupningsområdet Energieffektiva vårdlokaler, medverkat i framtagandet av den sjunde rapporten som handlar om kylsystem i vårdlokaler.

 

Vi samverkar med