Fastighetsbranschens digitalisering – vägen framåt

Öppna fil:

 

Studien, som är ett samverkansprojekt mellan Energimyndighetens nätverk Belok och BeBo, Installatörsföretagen och Sustainable Innovation, har identifierat strategiska områden där fastighetsbranschen tillsammans med energibranschen behöver driva utvecklingsarbete de närmsta två till tre åren.

Projektet startade våren 2021 och pågår till hösten 2022 och finansieras av Energimyndigheten via E2B2SBUF och ETU.
Rapporten som presenteras här är en första delrapporering till SBUF.

Vi samverkar med