Energieffektiv byggproduktion

 

Förutsättningarna för en energieffektiv byggproduktion sätts tidigt genom att ställa tydliga krav vid upphandling av entreprenörer. Med tydliga krav kan energieffektiva byggbodar, teknik, maskiner och utrustning väljas för byggproduktionen och det kan beskrivas i byggplanen hur energiaspekter ska prioriteras.

I föreliggande rapport presenteras en kunskapssammanställning av energianvändning på byggarbetsplatsen, energieffektiva maskiner och utrustning på marknaden och goda exempel kring olika entreprenörers arbete med energieffektiva byggprojekt. Därefter föreslås en vägledning för energiarbetet genom byggprojektets faser.

Rapporten hittar du här hos LÅGAN

Kunskapspaketet och vägledningen baseras bland annat på intervjuer inom LÅGAN och har tagits fram inom EU projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction – S2C. S2C avser att höja kunskapsnivån bland offentliga aktörer kring att bygga hållbart och att fler hållbara och energieffektiva byggnader ska uppföras.

Vi samverkar med