Anpassning av luftflöden – demonstrationsexempel från vårdsektorn

Lokalbyggnader kan i många fall ha omotiverat höga ventilationsflöden, speciellt vintertid. Det finns flera exempel på lokalfastighetsföretag som därför arbetar aktivt med att i befintliga byggnader anpassa ventilationsflödena med hänsyn till rådande verksamhet och rådande utomhusklimat.

Erfarenheter från flera lokalförvaltande organisationer har samlats in och fältmätningar har genomförts bland annat i två vårdbyggnader på Karolinska sjukhuset.

Med ledning av mätresultatet har en checklista utarbetats beträffande kvalitetssäkrad driftoptimering som bygger på anpassning/reduktion av ventilationsflöden – med eller utan hänsyn till utetemperaturen.

Rapporten hittar du på Beloks hemsida.

Vi samverkar med